Projekt BBio - Održivi razvoj pograničnih područja kroz očuvanje autohtonih pasmina i uspostavu gen-centara u Buhovu i na Biokovu

Projekt BBio čuva biokovske krške pašnjake

 

Projekt BBio čuva biokovske krške pašnjake

Datum objave: 12.03.2014, 12:03h     Autor: JU Rera SD

Procjenjuje se da je pokrivenost Biokova prirodnim pašnjacima smanjena od 1927. godine do danas s 83% na samo 30%.

U Planu upravljanja Parkom prirode Biokovo predviđena je akcija očuvanja sredozemnih suhih travnjaka (krških pašnjaka i travnjaka), zbog specifične biološke raznolikosti. Ipak Parku nedostaju smjernice za njeno očuvanje. Stoga je dana 17. prosinca 2013. godine ugovorena izrada Studije procjene trenutnog stanja mediteranskih suhih pašnjaka u Parku prirode Biokovo (cca 196 km²) koju će pripremiti Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku  Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Do sada je odrađen prvi obilazak terena kada su prof. dr. sc. Jozo Franjić, prof. dr. sc. Željko Škvorc i dr. sc. Daniel Krstonošić u suradnji s djelatnicima Parka prirode Biokovo definirali osam lokaliteta za buduća detaljna vegetacijska snimanja. Među njima je i pašnjak Sridivice za koji će se izraditi pilot projekt obnove i monitoring pašnjaka. Podrijetlom uglavnom iz ljudskih aktivnosti, održavanje i očuvanje polu-prirodnih travnjaka gotovo u potpunosti ovise o ljudskoj prisutnosti i održivom upravljanju. Stoga će BBio projekt postaviti temelje za izdavanje koncesijskog odobrenja za uzgajivače čija stada će se napasati na obroncima Sridivice, uključujući i one koji imaju autohtone pasmine.

 

 

Projektni tim savjetuju i podržavaju: